Phân tích thị trường Crypto ngày 20/12: Bitcoin đi ngang quanh hỗ trợ $7.000 và mức kháng cự $7.500

Phân tích Bitcoin Khung H4: Giá tiếp tục được củng cố BTC đã tăng trở lại khoảng 7.500 đô la và giảm xuống do áp lực bán nhiều vào sáng…

Read more »

Phân tích thị trường Crypto ngày 19/12: Bitcoin ổn định trên 7000$

Phân tích Bitcoin Khung H4: Giá được hỗ trợ BTC đã phục hồi sau khi giảm xuống vùng $64xx, điều này có nghĩa là các vị thế Long tại vùng…

Read more »