POWER SIGNAL – SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

– Power Signal (Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu đồ) là một hệ thống tính điểm dựa trên tất cả các tín hiệu có sẵn trên biểu đồ ví dụ như:…

Read more »

ICHIMOKU VÀ TÍN HIỆU ICHIMOKU

1. Giới thiệu – Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda,…

Read more »

VÙNG HÀNH ĐỘNG – TAZ – SWING TRADING SYSTEM

TAZ là gì? TAZ là vùng giao dịch mua/bán trên biểu đồ chứng khoán, vùng TAZ được sử dụng để xác định xu thế đảo chiều của một chứng khoán….

Read more »

WILLIAMS %R

Tổng quan Williams’ %R ( được đọc là “Phần trăm R”) là một chỉ báo đo lường các điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều. Williams’ %R được phát triển bởi…

Read more »

CCI – COMMODITY CHANNEL INDEX INDICATORS

Là chỉ số giao động được sáng lập bởi ông Donald Lambert. Nó giao động giữa 2 vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Điều kiện làm việc tốt…

Read more »

MFI – CHỈ BÁO ĐO DÒNG TIỀN

Chỉ Số đo dòng tiền MFI – money flow Index là chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh của dòng tiền ra vào của một chứng khoán trong…

Read more »

STOCHASTIC – SKD

– Chỉ báo Stochastic (Stoc) là chỉ số căn bản cho khuynh hướng của thị trường. Trong giai đọan tăng giá (bull market) thì chỉ số này đi lên, còn…

Read more »

AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX – ADX

Directional Movement Index (DMI) DMI là 1 phần của chỉ báo ADX. DMI bao gồm 2 đường DI+ và DI-, hiểu một cách đơn giản là DI+ cho tín hiệu…

Read more »

MACD – CHỈ SỐ BIẾN ĐỘNG CHÊNH LỆCH HỘI TỤ TRUNG BÌNH TRƯỢT

MACD là chỉ báo thị trường rất phổ biến khi sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật. Nó được cấu thành bởi 3 thành phần chính. 1. Đường MACD:…

Read more »

CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI – RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX

Biểu đồ chỉ số RSI (Relative Strength Indicator) – Sức mạnh tương đối Chỉ số RSI dùng để đo sức mạnh hoặc độ yếu tương đối của một loại chứng…

Read more »